Inlägg taggade: benjamin franklin

Att köra bil med Vygotskij

Av , 19 augusti, 2010 12:45

Jag tog körkort ganska sent i livet. Närmare bestämt för fem år sedan. Det var en spännande upplevelse att som vuxen pedagog sättas i skolbänken på bilskolan tillsammans med ungdomar i 18-årsåldern. Trots ålder och erfarenheter var jag i just den situationen inte ett dugg mer kompetent avseende framförande av bil än de andra eleverna i klassen. Som tur är råkade jag träffa en gammal lärarkollega som började i samma bilskola veckan före mig. Vi ”gamlingar” kunde ge varandra lite bättre självförtroende.

Särskilt spännande var upplevelsen vid övningskörning. Vilken fantastisk pedagogisk situation! Här kommer jag till bilskolan för att jag inte kan köra bil. Ändå får jag sätta mig framför ratten i en bil och köra. Trots att jag inte kan. Hur är det möjligt att göra något man inte kan?

Hemligheten ligger i att jag inte kör bilen på egen hand. Jag gör det tillsammans med någon som kan köra bil. I det här fallet bilskolläraren. Jag ”lånar kompetens” från honom. Tillsammans med bilskolläraren kan jag ge mig ut i trafiken – trots att jag inte kan köra bil.

Vid några tillfällen blev bilskolläraren irriterad på fel jag gjorde. Så där som vem som helst kan bli ibland. Det ledde genast till låsningar hos mig. Inklusive motorstopp! För det mesta var dock läraren på gott humör. Då funkade min bilkörning mycket bättre. Till slut så bra att jag kunde köra upp och ta mitt körkort. Därmed fick jag tillstånd att fortsätta att lära mig på egen hand.

Hela denna upplevelse är för mig en illustration till hur lärande i allmänhet går till. På egen hand är det svårt att överträffa sin egen förmåga. Det är svårt att lyfta sig själv i håret! I synnerhet när man befinner sig i början av ett nytt och okänt ämnesområde. Det går mycket bättre att lära sig tillsammans med någon annan som redan kan.

Relationen mellan eleven och läraren är intressant. Läraren måste kunna sitt ämne. Annars blir det meningslöst. Om läraren inte kan sina ämnen har eleven inget att låna. Det går mycket lättare att lära om relationen mellan lärare och elev är positiv och läraren har tålamod med elevens eventuella felsteg. Om elev och lärare tycker om att vara med varandra kan undervisningen bli mer effektiv (under förutsättning att man ägnar sig åt det man ska, vill säga).

Den som kan något har högre status än den som inte kan. Som lärare kan man enkelt öka eller minska en elevs självförtroende. Tyvärr är det är allt för lätt att göra bedömningar som sänker. Det betyder inte att läraren ska undvika bedömningar. Tvärtom. De behövs under hela lärprocessen. En lärare måste ge feed-back och feed-forward. Vi måste lära oss att ge tillbaka ärliga bedömningar på ett sätt som ger eleven tilltro till sin förmåga att gå framåt.

Tillsammans med läraren kan eleven överträffa sin egen förmåga. Vygotskij kallade det för ”den proximala utvecklingszonen”. Eleven ”lånar kompetens” från läraren, imiterar och kopierar. Ju mer övning, desto större färdigheter. Ju större färdigheter, desto mer självständighet.

Det går också mycket lättare att lära om vi har rätt arbetsredskap eller verktyg – i detta fall en bil (artefakt skulle Vygotskij ha sagt). Att skapa verktyg och hjälpmedel är något typiskt för mänskligheten. Benjamin Franklin ansåg att det var det mest typiska för människan, som han definierade som ett ”verktygsskapande djur”. Det behövs också en lämplig pedagogisk miljö – i detta fall trafiken.

Och först som sist behöver man det viktigaste av allt: en uppmuntrande och kunnig pedagog som säger att ”Nu kör vi!”

Så för att citera min bilskollärare säger jag: Nu kör vi!

Panorama Theme by Themocracy