Vad är en bra lärare?

Av , 6 oktober, 2010 19:43

Jag känner en ung kvinna som började på lärarutbildningen för några år sedan. Hon intervjuade mig om skolfrågor. En fråga som hon ställde fick mig att fundera.

- Går det att definiera vad som är en bra lärare?

- Ja, sa jag.

I hennes kurslitteratur står att det inte går att definiera vad en bra lärare är. Jag hävdar motsatsen. Jag har själv haft bra och dåliga lärare. Jag har själv varit en bra och en dålig lärare. Och jag vet när jag själv har varit bra eller dålig.

När jag var dålig, så lyssnade eleverna inte på mig. De ägnade sig åt annat. Åt varandra. Anledningen till det är att jag inte var tillräckligt bra. Jag var inte tillräckligt intressant. J ag lyckades inte nå dem. Fånga dem.

När jag var bra, så lyssnade eleverna på mig. Vi samtalade. De hade synpunkter. Jag hade också synpunkter. Jag förmedlade något som fångade deras intresse. Jag utgick från deras intressen och ledde dem till att se nya världar. Det tyckte de om.

När jag läste Skolverkets rapport ”Utan fullständiga betyg” fick jag en tankeställare. Där har man gått igenom ett antal elever som misslyckats i skolan, och sökt förklaringar. De slutsatser de dragit stämmer väl med min egen erfarenhet.

De avgörande faktorerna för framgång är:

 • Engagerade vuxna i skolan som skapat förtroendefulla relationer och haft höga förväntningar i kombination med rimliga krav
 • Anpassning av arbetssätt efter elevernas förutsättningar och behov
 • Elevernas engagemang och vilja
 • Föräldrarnas engagemang och vilja att stödja elevernas studier.

De lärare som fångat mitt intresse har varit engagerade. De har brunnit för sina ämnen. De har haft något intressant att berätta. Jag tror att allt lärande är beroende av att man lyckas upprätta en relation mellan lärare och elev.

Ibland har jag sagt att pedagogikens första princip är att älska! Och jag menar det! Att älska det man ska lära ut. Att älska sina elever. Alla. Utan undantag. Det är inte alltid lätt, men det är en princip. En värdegrund.

Jag vill att det ska gå väl för alla mina elever. Och jag tror att alla kan lyckas. Jag förväntar mig att de ska göra sitt bästa. När de känner att jag förväntar mig det, så gör de också det. Det är enkelt. Men också svårt.

Mina elever känner att jag har krav och förväntningar. De vet att jag vill deras bästa: De vet att jag vill att de ska åstadkomma något viktigt. När jag arbetar som lärare är det viktigt att jag ser till att alla elever är med. Att alla elever är engagerade.

Jag kan alltid välja arbetsmetoder som lockar dem som redan är motiverade. Jag kan få en liten grupp att flockas runt mig, medan de andra lämnas åt passivitet. Men det är inte mitt uppdrag. Jag ska se till att alla engageras. Jag måste se till att jag väljer arbetsmetoder som gör att alla mina elever blir aktiva.

En del av våra bästa lärare tror att de är för ”fyrkantiga”, att de använder ”gamla” arbetssätt. Till alla er, våra bästa lärare, vill jag säga: Fortsätt att använda de arbetssätt som ni vet fungerar! Det spelar ingen roll om ni kallas moderna eller omoderna. Fortsätt att göra det som ni vet är bra för era elever.

Under hela min egen skoltid upprepades frågan: Varför ska vi lära oss det här? Jag fick aldrig något bra svar från mina lärare. Jag tror att det är svaret på den frågan som kan öka motivationen hos våra elever. Om vi vill att våra elever ska lära sig mer måste vi bli bättre på att svara på den frågan.

Föräldrar är oerhört viktiga för sina barn. Den viktigaste insatsen de kan göra i skolans värld är att poängtera betydelsen av skolarbete för sina egna barn. De behöver inte kunna hjälpa sina barn med varje undervisningsmoment. Men de behöver engagera sig för sitt eget barns studieframgång.

Går det att definiera en bra lärare? Ja! En bra lärare är engagerad. En bra lärare har höga förväntningar på alla sina elever. En bra lärare ställer tydliga krav och använder arbetssätt som engagerar alla elever. En bra lärare motiverar varför man ska lära sig saker. En bra lärare ser till att elevernas föräldrar stödjer sina barns skolarbete.

(Något redigerad version från Värt@veta från november 2005.)

Liknande innehåll kanske finns här:

 1. Vill du jobba med mig?
 2. Fel förklaring till sämre betyg

9 svar på “Vad är en bra lärare?”

 1. Johan Kant skriver:

  Håller med dig fullständigt.

  Professor i sociologi Mats Trondman pratar om hur en bra lärare ska vara. Han har tre kriterier som kännetecknar en bra lärare:
  1. Läraren kan sina ämnen
  2. Läraren kan förklara så att eleverna förstår
  3. Läraren håller ordning på klassen utan att kränka någon

  Det är inte så stor skillnad mellan ditt sätt att se på bra lärare och Trondmans.

  Johan

 2. Mats skriver:

  Och jag skulle lägga till vikten av en positiv relation. Läraren och eleverna måste tycka om att vara tillsammans. Båda parter måste känna att de får ut något av umgänget…

 3. Johan Kant skriver:

  Ja, det är mycket lättare att vilja lära sig, även om det är svårt, om läraren är bra och på riktigt intresserad av eleven. Då händer det grejer. Jag tror att detta ingår i Trondmans teori, när man läser vidare vad han menar.

  Förtroendefulla relationer är bra i alla sammanhang.

 4. pia skriver:

  Jag håller med dig i det du skriver Mats.Jag vet även att jag är en bra lärare, men enligt ditt sätt att se på en bra lärare så brister jag i att få föräldrarna engagerade. Du skriver:
  ”En bra lärare ser till att elevernas föräldrar stödjer sina barns skolarbete”
  Jag gör allt jag kan för att göra föräldrarna delaktiga i sina barns skolarbete, men jag når inte enda fram. På sista föräldramötet var det få föräldrar som kom, de som inte kom tyckte att
  -”eftersom mitt barn trivs så bra och tycker skolan är så betydelsefull, så har jag inget behov av att gå på F-möte”
  Hur kan jag som lärare göra?
  För jag tror att vi ALLA som arbetar i skolan vill nå hela vägen fram.

 5. Mats Öhlin skriver:

  Det är ju inte så att man alltid når ända fram, även om man har försökt. Det viktiga är att man försöker, att man gör saker, prövar, diskuterar med kolleger och utbyter erfarenheter. Det här är ingenting som lärare enskilt kan lösa. Vi måste göra det tillsammans.

 6. Linda Wilén skriver:

  Å andra sidan så finns det gott om skolor i haninge som gärna tar emot föräldrars delaktighet på skolans egna villkor. Just med inställningen ”att se till att föräldrarna är delaktiga”. Det finns engagerade föräldrar som stångar sig blodiga också. Inte ofta så finns det något funktionshinder med i bilden.
  Jag har svårt att se hur ditt inlägg kan vara till stöd för någon lärare utan att det förtydligas ytterligare. Alla kan nog skriva under på att en lärare ska vara intressant för att nå sina elever. Men hur gör man när klasserna är stora och man ska försöka ” se till att jag väljer arbetsmetoder som gör att alla mina elever blir aktiva”. Samtidigt som du menar att ”fyrkantiga” lärare kan ” Fortsätta att använda de arbetssätt som ni vet fungerar”. Och vad hände med att skolan ska förbereda eleverna för näringslivet? Hur kan ett upplägg i skolan främja kompetens värdefull för det samhälle vi kommer möta i framtiden. Mer flexibelt, mer entreprenörsbetonat, mer kritiskt tänkande osv osv.
  Dessutom är klasserna alldeles för stora för att kunna möta varje elevs behov på det sätt som riktlinjer, planer och lagen kräver. Jag förstår att det kan vara förvirrat att vara lärare inte minst i Haninge idag. Och det är minst lika förvirrande att vara en engagerad förälder.
  Det är också tråkigt att man hela tiden lyfter frågan om föräldraengagemang som negativt. Varför lyfter man inte goda exempel och ser till att föräldrarna känner att det är meningsfullt att vara med. För det krävs en känsla av att man faktiskt kan vara med och påverka och att man inte bara sitter för att ta emot information om hur bra allt är. Så kan det också vara på vissa skolor.
  Tack för ordet och hoppas på svar :-)
  Det är viktiga frågor som lyfts.

 7. Mats Öhlin skriver:

  Hej Linda!
  Som du skriver är det här viktiga frågor. Samtidigt är mitt bidrag långt ifrån tillräckligt. Se det mer som en inbjudan till en diskussion som kan leda till förtydliganden.

 8. Linda Wilén skriver:

  Några exempel på hur en vecka kan se ut:

  Livet som engagerad förälder i Haninge del 1:
  Min son ska börja högstadiet. Igårkväll var vi på infomöte på närmaste skolan. Skolans inventarier är mestadels från 70-talet. Skolan är sliten. Rektorn blir tillfrågad om klassernas storlek. Rektorn har antingen ingen koll eller ljuger om klasstorlekarna. Bildspel visas på tre olika utflykter som gjorts varav en är för två år sedan. Varför ska skolorna alltid visa upp utlykter som tillhör undantagen i verksamheten? Mer intressant är väl vardagen?

  Livet som engagerad förälder i Haninge del 2:
  Kommunal skola nr 2: Förbereder mig på måndag för en EVK som jag själv har bett att få. Anledning: skolan har sagt till mig OCH min son att han ska få indraget stöd pga resursbrist.
  Livet som engagerad förälder nr 3:
  Privat skola nr 1:En liten incident i klassrummet. Klassläraren sjukskriven en vecka. Klassläraren återkommer för att meddela att hon slutar. Information om vad som händer till föräldrarna = noll. Mottot tycks vara: Håll fasaden uppe:-) Föräldrars frågor undanbedes vänligt men bestämt. Svävande bortförklaring. Läraren är tyst.
  Livet som engagerad förälder i Haninge del 4:
  Min son har diagnos dyslesxi/ADHD. En högstadieskola med dålig miljö och 30 elever i varje klass och dåliga resurser fungerar inte. Jag kollar med dyslexiskolan i Solna. Prognosen ser dyster ut. Haninge är inte en av de kommuner som brukar vara villiga att betala det som krävs för att skola…n ska kunna ta emot en elev. Vi får utreda vidare…
  Med andra ord. Svälj eller flytta. Var det någon som undrade vart alla engagerade föräldrar i Haninge är?

 9. Peter Andersson skriver:

  Hej!
  Din text har inspirerat mig att fördjupa mig i de egenskaper som karaktäriserar en ”bra lärare”. MIn fråga är om du har lust att bidra till följande frågeställning som framställs på hemsidan?
  /Peter Andersson

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy