Tid och kvalitet

Av , 18 september, 2010 00:28

I vårens avtalsrörelse diskuterades lärarnas arbetstid. 198 skolchefer skrev ett inlägg i frågan på DN Debatt. Jag hade en annan uppfattning, vilket jag tydliggjorde i bl. a. Skolvärlden, Lärarnas Tidning och Dagens Samhälle.

Frågeställningen har fortfarande en principiell betydelse. Den förtjänar att begrundas. Därför återpublicerar jag mitt inlägg:

”Jag tillhör den tredjedel av Sveriges skolchefer som inte stöder 198 skolchefers upprop på DN Debatt. En strid om arbetstiden mot lärarnas fackliga organisationer löser inte den svenska skolans problem. Tvärtom.
Vi kan i dag blicka tillbaka på 20 års reformer av skolväsendet som lett fel. Varje rapport om svenska elevers kunskaper visar entydigt att elever kan mindre idag än elever i motsvarande åldrar kunde för 15-20 år sedan. Detta synliggörs i såväl internationella som inhemska jämförelser. En förändring av arbetstiden är inte det trollspö som löser den svenska skolans problem.
Elevernas lärande är det som måste vara utgångspunkten för varje förändring i skolan. Det stora problemet är inte att ”rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid”. Problemet är snarare vilken tid eleverna får tillsammans med sina lärare och framförallt kvaliteten i detta möte.
Vi vet idag vad elever behöver för att nå framgång i sitt lärande. Eleverna behöver lärare som fokuserar på undervisning med tydliga kunskapsmål och tydlig uppföljning. Lärarna behöver förbättra kvaliteten och effektiviteten i sin undervisning, inte nödvändigtvis använda mer tid. Det handlar alltså om innehåll och kvalitet och vilka effekter detta har på elevernas lärande.
För att stärka och stötta lärarna i detta viktiga arbete behöver de också chefer som fokuserar på det pedagogiska uppdraget. Om vi får dessa saker på plats i svensk skola, så kan vi nog också träffa bra avtal om arbetstider.

Mats Öhlin
Skolchef, Haninge kommun”

Läs förresten Skolinpektionens rapport om tillståndet i svensk skola.

Inga inlägg med liknande innehåll än.

4 svar på “Tid och kvalitet”

 1. Plura skriver:

  Framsynt av en skolchef.

  Stora bristen i skolan är lärandets innehåll och rektorers prioritering på administration istället för pedagogiskt samtal.

  Samtidigt måste det väl också vara så att dina 198 kollegor måste ha ”hobbypolitiker” som inte förstår detta och styr mer med budgetar än vad de ska leverera.

  Läste en intressant artikel om att kommunpolitiker tyckte sig sakna den kommunala friheten att bestämma hur de vill och att staten genom sin styrning gjort dem till ”tjänstemän”. Problemet är mång bottnat för att få en skola som leverera kunskap så vi kan skapa välfärd i framtiden.

 2. Mats skriver:

  Decentraliseringen av skolan har lett till att rektorer tvingats ägna mer tid åt administration och budget. Det har inte varit en frivillig prioritering för rektorerna. Därmed har skolornas chefer inte kunnat ägna sig åt pedagogisk ledning.

  I många (de flesta?) kommuner saknas ett helhetsgrepp om skolorna. På så sätt får skolorna klara sig själva. Och om rektor i första hand är en administratör utelämnas lärarna till att lösa de pedagogiska frågorna på egen hand, bäst de kan.

 3. Jan Lenander skriver:

  Jag tyckte att den här artikeln var ett ljus i mörkret när jag undrade vart mitt yrke var på väg.

  1. Framsynt, du såg de utmaningar som verkligen ligger framför skolan!

  2. Modigt, här snurrade mycket maktord och den som inte rättade in sig i ledet utsattes för påhopp om att inte bry sig om eleverna.

  3. Medmänskligt, du såg människorna som kämpar i skolan och deras behov av att se sammanhang istället för detaljregleringar.

 4. Mats Öhlin skriver:

  Tusen tack, Jan! Ibland måste man göra saker även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy