Förbättrad läroplan för förskolan

Av , 13 augusti, 2010 16:38

Nu är den nya läroplanen för förskolan beslutad. Resultatet är bra. Den nya läroplanen ger tydligare besked om hur förskolans pedagogiska verksamhet ska ledas. Barns lärande har kommit i fokus. Målen för verksamheten har klarnat. Och frågan om man får följa upp barns utveckling och lärande har lösts.

Men resan hit har inte varit helt enkel. Regeringen gav direktiv till Skolverket om förtydligande av läroplanen. Men Skolverkets förslag förtydligade ingenting. Vid en hearing på Utbildningsdepartementet riktade jag och flera andra kritik mot detta.

I en intervju i tidningen Förskolan sammanfattade jag mina synpunkter:

”Förvirringen är total, utbrast Mats Öhlin, chef för utbildningsförvaltningen i Haninge, under hearingen, och även när tidningen Förskolan talar med honom per telefon i efterhand.
Han påpekar att det finns en motsägelse redan i regeringens direktiv till Skolverket. I en mening sägs att ‘en värdering av barnens lärande och utveckling är en del av den information som behövs för att utvärdera verksamheten’. I meningen därpå skriver regeringen att syftet inte är att ‘mäta enskilda barns kunskaper’.
–Det finns en motsägelse i dagens läroplan för förskolan gällande uppföljning av enskilda barn, motsägelsen finns kvar i regeringsdirektivet och finns därför också kvar i Skolverkets förslag, konstaterar han.” (Tidningen Förskolan)

Även när det gällde ledningen av förskolans verksamhet hade jag kritiska synpunkter. I Skolverkets förslag fanns tre ansvarsnivåer i förskolan – alla, arbetslaget och förskollärarna, men ingen chef för verksamheten. Jag stödde förtydligandet när det gäller förskollärarna, men inte ”alla” och arbetslaget:

”–Arbetslaget och alla är ju kollektiv och det är svårt ge ansvar åt alla.
Han saknar dessutom en annan person som borde tilldelas ansvar: chefen.
–I grundskolans och gymnasieskolans läroplaner har rektorn ett helt kapitel, men i förskolans läroplan nämns inte ledningsfunktionen överhuvudtaget. Det är märkligt. Vi vet att chefen i förskolan är helt avgörande för kvaliteten i verksamheten, säger Mats Öhlin.” (Tidningen Förskolan)

I det slutliga beslutet är båda dessa frågor lösta. ”Förskolechefens ansvar” har fått ett helt kapitel på samma sätt som rektorns ansvar har ett helt kapitel i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. Ansvarsnivån ”alla” är borttagen.

I inledningen till kapitlet Förskolechefens ansvar tydliggörs uppdraget:

”Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.”

När det gäller uppföljning och dokumentation av barns lärande är också denna fråga löst.

I den nya läroplanen är det tydligt att barns lärande ska följas upp:

”För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.” (s. 12)

Det tydliggörs också att denna uppföljning inte får handla om att jämföra barn. Det handlar om att utvärdera verksamheten genom att se hur verksamheten stimulerar barnen:

”Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan ut-vecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.” (s. 12)

Grattis alla förskolebarn! Nu kommer uppdraget att bli tydligare för personalen på era förskolor. Det gynnar verksamheten.

DN, Lärarnas Nyheter

Läs beslutet!

Inga inlägg med liknande innehåll än.

12 svar på “Förbättrad läroplan för förskolan”

 1. Jag hoppas att jag är den första som svarar här… Grattis Mats för en framtida möjlighet för förskolans verksamhet. Du ska vara stolt, stolt, stolt! Anne-Marie
  Snygg blogg förresten… Du klär i blogg! Och skolsverige behöver dina ord. A-M

 2. Kristina skriver:

  Roligt att se att du är igång, välkommen :)

 3. Plura skriver:

  Får instämma i kören av gratulanter.

  Inte helt vanligt att dina bröder och systrar bloggar. Skulle vara ett lyft för skolsverige ifall fler huvudmän var ute och diskuterade förskolans och skolans styrning.

  Speciellt nu när vi begåvats med Skollagen 2010:800 som tillsammans med de skolformsvisa läroplanerna verkligen kommer att sätta fokus på förskolornas och skolornas uppdrag att vara mål- och resultatstyrda med den primära uppgiften att öka måluppfyllelsen.

 4. Plura – jag håller med i dina ord. Det behövs ledarbloggar!

 5. Öpedagogen skriver:

  Hej Mats! Fastnade direkt för din blogg innan jag ens hunnit läsa ditt inlägg. Varför? Jo, du har en horisont som lutar och jag som bor på en ö får ständigt tänka på horisonten när jag fotograferar längs strandkanten och mina horisonter lutar både åt höger och vänster ;)

  För övrigt är det oerhört inspirerande och viktigt att ni chefer finns med i bloggvärlden – VÄLKOMMEN!

 6. pippi skriver:

  Kul att ”min” chef bloggar, det känns pedagogiskt riktigt.

 7. [...] har börjat blogga – http://www.matsohlin.com – hälsa honom välkommen! Hälsa från [...]

 8. Mats skriver:

  Tack för alla gratulationer! Särskilt bra är det om det känns pedagogiskt riktigt!

 9. Plura skriver:

  Mats – jag tycker ditt agerande är riktig och din invändning mot Skolverkets något luddiga skrivning om förskolans läroplan.

  Kan det ha att göra med att de då inte visste att förskolan skulle höjas till en skolform och att det därmed skulle ha sett väldigt konsitgt ut att i Skollagen 2010:800 har förskolecheferna samma rätt som rektor men inte samma krav eller befogenheter i läroplanen.

  Som jag ser det är det idag likhet mellan förskolan och grundskolan. Hur det ser ut på gymnasieskolan är väl än höljt i dunkel ännu.

 10. Pionliisa skriver:

  Hej Mats!
  Tack för din blogg.
  Jag är stolt för att jag jobbar i Haninge kommun.

 11. Jag är också stolt Pionliisa. // Anne-Marie

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy